ul. Partyzantów 53, 22-440 Krasnobród         
     608 396 953              698 644 192              aniasachajko@gmail.com        
Serdecznie dziękujemy za udostępnienie zdjęć oraz materiałów muzycznych Pani Dyrektor KDK w Krasnobrodzie Marioli Czapli, Panu Burmistrzowi Krasnobrodu Kazimierzowi Misztalowi, Przewodnikowi terenowemu po Zamościu i Roztoczu Panu Wojciechowi Sachajko oraz Zespołowi Folklorystycznemu "Wójtowianie".